Publikációk

I. Orvosi működés alatt

Arany I, Józsa Zs, Ember I. Further studies of migration and colonization of leukemic lymphoblasts in AKR and HSS inbred mice. Cancer Biochem.Biophys. 9, 81-6,1987.
Józsa Zs. Csípőtáji combtörések epidemiológiája és az osteoporosis összefüggése Hajdú-
Bihar megyében. Zinner Nándor pályamunka, melyet a Magyar Ortopéd Társaság I. díjjal fogadott el.
Józsa Zs, Balogh Á. Hip fracture Incidence in a Hungarian Region. In: Christiansen C. ed. Fourth International Symposium on Osteoporosis Abstracts. Hong Kong: Osteopress ApS,
1993:72.(Fourth International Symposium on Osteoporosis and Consensus Development Conference 27.03.-02.04.1993,Hong Kong)
Szepesi K, Póti L, Szűcs G, Józsa Zs. Experience with Dunn’s procedure in the treatment of slipped capital femoral epiphysis. J Bone Joint Surg [Br] 78-B, Supplement 1; 1996.
Szepesi K, Jónás Z, Gréczy I, Szűcs G, Csernátony Z, Józsa Zs. Total replacement of dysplastic hip joints without bone grafting using “press fit” acetabular components for biologic fixation. Int J Artif Organs 1997; 20:534.
Józsa Zs, Balogh Á. A csípőtáji törések epidemiológiai vizsgálatának jelentősége.
Magy Traumatol Ortop 1999; 42: 61-66.

II. Jogászi működés alatt

Józsa Zs. Az orvosi ügyeletek és munkajogi szabályozásuk a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikáján. Pécs, 2001. JPTE ÁJK. Szakdolgozat.
Józsa Zs. Kártérítési felelősség az orvosi gyakorlatban. Ortopédsebészeti esetek és általános elvek. Magy Traumatol Ortop 2003; 46: Supplementum 1.: 60.
Józsa Zs. Nem vagyoni kár az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kártérítési eljárásokban. Budapest, 2005. ELTE Jogi Továbbképző Intézet. Szakdolgozat.
Józsa Zs. Orvosi kártérítési felelősség. Orvosok Lapja. 2006.jan., 3.évf. 1. szám: 22-23.
Józsa Zs. Felelősség a tájékoztatás hibáiért. Orvosok Lapja. 2006. ápr., 3.évf. 4. sz.: 26-27.
Józsa Zs. A beteg kötelezettsége. Orvosok Lapja. 2006. máj., 3. évf. 5. sz.: 26-27.
Józsa Zs. Az orvos jogai. Orvosok Lapja. 2006. szept. 3. évf. 7. sz.: 27.
Józsa Zs. Diagnosztikus tévedések. Orvosok Lapja. 2006. nov. 3. évf. 9. sz.: 32.
Józsa Zs. Orvoslás és kártérítés. Doktor Plusz. 2006. nov. 5. évf. 5. szám: 20-22.
Józsa Zs. Nem vagyoni kár az egészségügyi ellátás során. Doktor Plusz. 2007. 6. évf. 1.sz.: 17-20.
Józsa Zs. Az ellátás visszautasításának joga. Orvosok Lapja. 2007. máj. 4. évf. 5. sz.: 29.
Józsa Zs. Tájékoztatás: Jog vagy kötelesség? Doktor Plusz. 2007. 6. évf. 2.sz.: 16-19.
Józsa Zs. Újszülöttek és kártérítés I. Doktor Plusz. 2007. 6. évf. 3.sz.: 13-15.
Józsa Zs. Újszülöttek és kártérítés II. Doktor Plusz. 2007.6. évf. 4.sz: 16-20.
Józsa Zs. Az ellátás visszautasításának joga II. Orvosok Lapja. 2008. jan. 5. évf. 1.sz.: 20.
Józsa Zs. Újszülöttek és kártérítés III. Doktor Plusz. 2007. 6. évf. 5.sz.: 14-17.
Józsa Zs. Ki kártalanít Hepatitis C vírusfertőzés esetén?Doktor Plusz 2008. 7. évf. 1.sz.12-13.
Józsa Zs. Megállapítható-e az egészségügyi szolgáltató felelőssége szakmai szabályszegés hiányában? Orvosok Lapja. 2008. május. 5. évf. 5. sz.: 28.