Szakterületek

 • Orvosi műhiba
 • Sérelemdíj
 • Kártérítés
 • Egészségi állapottal kapcsolatos ügyek
 • Megváltozott munkaképesség, rokkantsági- és rehabilitációs ellátás
 • Társadalom- és nyugdíjbiztosítás
 • Foglalkozási megbetegedés
 • Üzemi baleset, munkabaleset
 • Közlekedési baleset
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, életbiztosítás
 • Egyéb biztosításokkal, biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyek
 • Pénzügyi jog
 • Ingatlannal, építkezéssel, társasházzal kapcsolatos ügyek
 • Öröklési joggal és hagyatékkal kapcsolatos ügyek
 • Fogyasztóvédelem, termékfelelősség
 • Oktatással kapcsolatos ügyek
 • Szerzői jog, sajtóhelyreigazítás,
 • Becsület és jó hírnév sérelme
 • Oktatással kapcsolatos ügyek
 • Reklám, média
 • Okiratok szerkesztése, ellenjegyzése
  • adásvételi szerződések
  • ajándékozási szerződések
  • tartási-, életjáradék szerződések
  • megbízási és vállalkozási és egyéb szerződések
  • végrendelet, öröklési szerződés
 • Közigazgatási jog
  • hatóságok előtti képviselet
  • közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek
 • Családjog
  • házassági és vagyonjogi ügyek, szerződések, megállapodások
  • apasági és származás megállapítása iránti ügyek
 • Munkajog » munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Szabálysértési jog » képviselet ellátása
 • Büntető jog » képviselet ellátás közlekedési és gazdasági ügyekben