Sérelemdíj

Mi a sérelemdíj?

 

A hatályos polgári törvénykönyvünk úgy rendelkezik, hogy “akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.”

A törvény a személyiségi jogok leggyakoribb formáit nevesíti és bemutatja, hogy mely esetekben követelhető leggyakrabban sérelemdíj:

  • az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
  • a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
  • a személy hátrányos megkülönböztetése;
  • a becsület és a jóhírnév megsértése;
  • a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
  • a névviseléshez való jog megsértése;
  • a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése

Természetesen vannak a törvényben nem nevesített személyiségi jogok is, melyek megsértéséért ugyancsak követelhető sérelemdíj. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy aki akár nevesített, akár nem nevesített személyiségi jogai megsértéséből eredendően kárt szenved, az követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését sérelemdíj formájában.

Irodám – az irodavezető orvos és ügyvéd képzettsége és többirányú szakmai gyakorlata okán – kiemelt és sikeres szakterületét képezi a sérelemdíj illetve kártérítés iránti ügyek peren kívüli és perbeli képviselettel történő ellátása.