Why me?

 • Jogi és orvosi gyakorlat:
  Közel másfél évtizedes jogi gyakorlatomat másfél évtizedes orvosi gyakorlat előzte meg. Az orvosi gyakorlat során egy egyetemi klinikán vettem részt a betegek ambuláns, osztályos és műtéti ellátásában mint helyettes osztályvezető egyetemi adjunktus.
  Ügyvédi tevékenységem központjában az egészségügyi ellátással és állapottal, orvosi műhibákkal, egészségügyi joggal, társadalom- és nyugdíjbiztosítással, rehabilitációs és rokkantsági ellátással, közlekedési-, üzemi- és egyéb balesetekkel, kártérítéssel, vagyoni kárral, sérelemdíjjal, biztosítási ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, peren kívüli és perbeli képviselet áll.
 • Széleskörű jogi és orvosi ismeretek:
  A jogi diplomát és jogi szakvizsgát követően biztosítási szakjogászi diplomát is szereztem. Előzőleg summa cum laude minősítésű orvosi diplomám megszerzését jeles minősítésű szakorvosi szakvizsga követte.
  Orvosi és jogi működésem során hazai és nemzetközi kongresszusokon sok előadást tartottam, nagyszámú publikációim külön – publikációk – menüpontban kerülnek feltüntetésre.
 • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség:
  E készségek kialakításában segítségemre volt az a tény, hogy orvosi működésem alatt főállású egyetemi oktatóként orvostanhallgatóknak tartottam magyar és angol nyelven előadásokat, gyakorlatokat, ügyvédi működésem során pedig magánszemélyek, cégek, intézetek képviseletét láttam el sikerrel.
 • Országos, vezető televízió egészségügyi jogi szakértője:
  A mindenkori, aktuális, különös jelentőséggel bíró egészségügyi jogi vonatkozású ügyek kapcsán közreműködésemmel illetve velem készült interjúk külön menüpontban kerülnek feltüntetésre, szabadon megtekinthetők.
 • Sikerorientált, eredményes peren kívüli és perbeli képviselet:
  A széles, többrétegű elméleti alapokon nyugvó többes képzettség, az évtizedes, sikerekben bővelkedő peren kívüli és perbeli gyakorlat teszi eredményessé ügyvédi működésemet.
 • Ügyfélközpontú, az ügyet lezárultáig végigkísérő rendelkezésre állás, segítségnyújtás:
  Megbízását követően ügyében olyan személyre szabott a lehető legtöbb körülményt figyelembe vevő megoldást javaslok, melyben az Ön érdekei mindent megelőznek. Irodámra nemcsak a magas színvonalú szakmai munka jellemző, hanem a humánum és ügyfélközpontúság is.