Szakterületek

 • Orvosi műhiba
 • Sérelemdíj
 • Kártérítés
 • Egészségi állapottal kapcsolatos ügyek
 • Megváltozott munkaképesség, rokkantsági- és rehabilitációs ellátás
 • Társadalom- és nyugdíjbiztosítás
 • Foglalkozási megbetegedés
 • Üzemi baleset, munkabaleset
 • Közlekedési baleset
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, életbiztosítás
 • Egyéb biztosításokkal, biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyek
 • Pénzügyi jog
 • Ingatlannal, építkezéssel, társasházzal kapcsolatos ügyek
 • Öröklési joggal és hagyatékkal kapcsolatos ügyek
 • Fogyasztóvédelem, termékfelelősség
 • Oktatással kapcsolatos ügyek
 • Szerzői jog, sajtóhelyreigazítás,
 • Becsület és jó hírnév sérelme
 • Oktatással kapcsolatos ügyek
 • Okiratok szerkesztése, ellenjegyzése
  • adásvételi szerződések
  • ajándékozási szerződések
  • tartási-, életjáradék szerződések
  • megbízási és vállalkozási és egyéb szerződések
  • végrendelet, öröklési szerződés
 • Közigazgatási jog
  • hatóságok előtti képviselet
  • közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek
 • Munkajog » munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői valamint szolgálati jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Szabálysértési jog » képviselet ellátása
 • Büntető jog » képviselet foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel kapcsolatos ügyekben, képviselet ellátása minden egészségi állapottal kapcsolatos ügyben, minden orvosi működéssel kapcsolatos ügyben, képviselet az emberi méltóság és egyes alapvető emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben, képviselet rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatos ügyekben